(Công việc) - Không nên nói mơ ước của bạn ở chốn công sở. Bạn đang đi làm, hãy cứ chuyên tâm làm việc, hãy tâm sự về ước mơ trong không gian riêng tư với người thân và bạn bè. Ở công ty không nên lúc nào cũng nói "Tôi muốn làm ông chủ, tôi muốn có sự nghiệp riêng", nói như vậy sẽ bị cấp trên coi là kẻ địch và đồng nghiệp coi là lập dị.
Nếu bạn nói ở nơi làm việc: "Ở công ty, trình độ của tôi ít nhất phải làm phó tổng" hoặc "35 tuổi, tôi nhất định có được chức Giám đốc bộ phận"... rất có thể bạn đã tự đặt mình vào vị trí đối lập với đồng nghiệp, bởi lẽ khi bạn nói về mục tiêu của mình ở nơi làm việc, điều đó đồng nghĩa với việc bạn công khai khiêu chiến với các đồng nghiệp khác trong công ty.
Mỗi người đều cần học cách nhún nhường một chút(Lùi một bước, biển rộng trời cao) đó là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình. Giá trị của bạn thể hiện ở chỗ bạn làm được bao nhiêu việc. Mặc dù xã hội hiện tại yêu cầu bạn phải thể hiện mình, nhưng phải biết thể hiện đúng lúc, khi không nên thể hiện thì phải biết nhún nhường. Tất cả những người thành đạt đều là những người biết nhún nhường đúng lúc.