(Kiến thức) - Khéo léo vanạ dụng ngôn ngữ là bảo bối thành công của nhân viên bán hàng. Khi bạn gặp một khách hàng đang tỏ ra do dự không biết có nên mua sản phẩm hay không, bạn hãy sử dụng một số kỹ năng ngôn ngữ để khách hàng hiểu rõ việc mua sản phẩm là cần thiết.
Một nhân viên bán bảo hiểm xã hội, khi gặp khách hàng đang do dự chưa quyết định mua sản phẩm bèn nói: "Chị định trả bao nhiêu cho 5 kg gỗ", "Nếu chị ngồi trên một con tàu đang chìm, chị sẽ trả bao nhiêu tiền để thoát khỏi đó?" Câu nói gây tò mò đã khiến khách hàng coi trọng việc mua bảo hiểm và củng cố quyết tâm sẽ mua.
Nhân viên bảo hiểm đã hiểu rõ và vận dụng khéo léo kỹ năng ngôn ngữ, mạo muội đưa ra một tình huống thực tế để thu hút sự chú ý của khách hàng và mở đầu thành công cho cuộc mua bán
(ST)