thành viên tham gia phải thực hiện theo toàn bộ quy định của Vietzo
- Thông tin của thành viên sẽ được giữ bí mật,
- Bài viết trên diễn đàn không được copy từ các nguồn khác
Ban quản trị
admin: Vietzo.net - 01675412408 - vietzo.net@gmail.com